MENU
Pravidla

Úvodem

Doufáme, že se Vám letošní ročník bude líbit a  budete se jej rádi účastnit. Věřte, že děláme vše pro to, abychom pro Vás připravili šampionát, který budete rádi jezdit pro jeho výjimečný styl a snahu přiblížit naše RBR Planet co nejvíce realitě. Budeme rádi, když budete mít nějaké návrhy nebo připomínky, ty nám můžete zaslat na e-mail rbr-planet@seznam.cz.

 

Registrace

REGISTRACE I ÚČAST JE ZCELA ZDARMA!

 

Jelikož se v našem šampionátu neplatí žádné startovné a všichni, kdo se podílí na jeho fungování to dělají ve svém volném čase a bez nároku na nějakou odměnu, rozhodli jsme se požádat Vás jezdce o finanční nebo i jinou podporu. Podařilo se nám získat partnery DaCorsa Simracing a PVmodel. Díky tomu máme pro vítěze jednotlivých mistrovství přichystané odměny. Tyto odměny budeme potřebovat rozeslat všem vítězům, a právě na to by šly případné finanční dary, dále by šly na tisk diplomů a možná malých propagačních předmětů. Pokud by měl dále někdo možnost například darovat nějakou cenu, jak pro vítěze celých mistrovství, tak klidně i jednotlivých závodů, budeme určitě také rádi. Kdo by měl tedy zájem nám trochu pomoci, tak nás může kontaktovat a to buď přes facebook nebo e-mail a určitě se domluvíme.

Registrací každý jezdec souhlasí s pravidly a potvrzuje jejich přečtení.

Registrace probíhá na webu RBR PLANET v sekci REGISTRACE od 1. 12. 2014 nepřetržitě. Všechna políčka ve formuláři registrace musí být vyplněna!

Registrovat se může každý jezdec pouze pod jedním profilem, při porušení tohoto pravidla bude jezdci odebrána licence a nebude se již moc RBR Planet účastnit. 

Po registraci jezdec obdrží e-mail s přihlašovacím heslem, ale musí ještě počkat na schválení licence, při schválení obdrží další e-mail a již je plně registrován a může provádět transakce na webu.

Všechny peníze o kterých se v pravidlech píše a na webu obchoduje jsou pouze virtuální.

 

Mistrovství a poháry

Každý jezdec se může zúčastnit kteréhokoliv mistrovství.

Kalendář všech mistrovství naleznete na webu RBR PLANET v sekci KALENDÁŘ.

Vypsaná mistrovství a poháry a podrobnosti k nim:

 

European Rally Championship

Vypsané třídy na pluginu: RC2

Počet etap: 2

Startovné: 1 000 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu.

1. místo: 30 bodů

2. místo: 26 bodů

3. místo: 23 bodů

4. místo: 20 bodů

5. místo: 16 bodů

6. místo: 11 bodů

7. místo:  7 bodů

8. místo:  5 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Prize Money

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě a to pro prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Odměny jsou společné s ERC2 a ERC3

1. místo: 15 000€

2. místo: 10 000

3. místo:   5 000

4. místo:   3 000

5. místo:   2 000

 

European Rally Championship 2

Vypsané třídy na pluginu: RC2 (pouze N4,R4), RGT, RC3-Rally3

Počet etap: 2

Startovné: 1 000 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu.

1. místo: 30 bodů

2. místo: 26 bodů

3. místo: 23 bodů

4. místo: 20 bodů

5. místo: 16 bodů

6. místo: 11 bodů

7. místo:  7 bodů

8. místo:  5 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Prize Money

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě a to pro prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Odměny jsou společné s ERC a ERC3.

1. místo: 15 000€

2. místo: 10 000

3. místo:   5 000

4. místo:   3 000

5. místo:   2 000

 

European Rally Championship 3

Vypsané třídy na pluginu: RC3, RC4, RC5

Počet etap: 2

Startovné: 1 000 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu.

1. místo: 30 bodů

2. místo: 26 bodů

3. místo: 23 bodů

4. místo: 20 bodů

5. místo: 16 bodů

6. místo: 11 bodů

7. místo:  7 bodů

8. místo:  5 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Prize Money

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Odměny jsou společné s ERC a ERC2.

1. místo: 15 000€

2. místo: 10 000

3. místo:   5 000

4. místo:   3 000

5. místo:   2 000

 

European Historic Rally Championship 

Vypsané třídy na pluginu: GrpB, GrpA, Grp4, Grp2

Počet etap: 2

Startovné: 1 000 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu.

1. místo: 30 bodů

2. místo: 26 bodů

3. místo: 23 bodů

4. místo: 20 bodů

5. místo: 16 bodů

6. místo: 11 bodů

7. místo:  7 bodů

8. místo:  5 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Prize Money

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

1. místo: 15 000€

2. místo: 10 000

3. místo:   5 000

4. místo:   3 000

5. místo:   2 000

 

Mistrovství České Republiky

Vypsané třídy na pluginu: Old WRC, RC2, RC3, RC4, RC5, RGT, GrpA

Počet etap: 2

Startovné: 500 €

BodováníBodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu. Stejné bodování bude platit jak po celkové pořadí, tak pro jednotlivé třídy:

1. místo: 25 bodů

2. místo: 23 bodů

3. místo: 20 bodů

4. místo: 18 bodů

5. místo: 15 bodů

6. místo: 12 bodů

7. místo:  9 bodů

8. místo:  6 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Odměny za umístění

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Celkově:

1. místo: 10 000€

2. místo:   8 000

3. místo:   5 000

4. místo:   3 000

5. místo:   2 000

 

Skupiny:

1. místo:   5 000€

2. místo:   4 000

3. místo:   2 500

4. místo:   1 500

5. místo:   1 000

 

Rallysprint série

Vypsané třídy na pluginu: RC3 (R3,R3T,S1600), RC4, RC5, GrpA (A5-A7)

Počet etap: 1

Startovné: 400 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu. Stejné bodování bude platit jak po celkové pořadí, tak pro jednotlivé třídy:

1. místo: 25 bodů

2. místo: 23 bodů

3. místo: 20 bodů

4. místo: 18 bodů

5. místo: 15 bodů

6. místo: 12 bodů

7. místo:  9 bodů

8. místo:  6 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Odměny za umístění

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Celkově: 

1. místo:   5 000€

2. místo:   4 000

3. místo:   2 500

4. místo:   1 500

5. místo:   1 000

 

Skupiny: 

1. místo:   2 500€

2. místo:   2 000

3. místo:   1 250

4. místo:      750

5. místo:      500

 

Pohár 2+

Pohár se uskuteční v rámci Rallysprint série

Vypsané třídy na pluginu: Old WRC, RC1, RC2, RC3-Rally3, RGT, GrpA-A8, GrpB, Grp2, Grp4

Počet etap: 1

Startovné: 400 €

Bodování: Bodovat mohou všichni jezdci bez ohledu na vlaječku na pluginu. Stejné bodování bude platit jak po celkové pořadí, tak pro jednotlivé třídy:

1. místo: 25 bodů

2. místo: 23 bodů

3. místo: 20 bodů

4. místo: 18 bodů

5. místo: 15 bodů

6. místo: 12 bodů

7. místo:  9 bodů

8. místo:  6 body

9. místo:  3 body

10. místo: 1 bod

 

Odměny za umístění

V šampionátu budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Celkově: 

1. místo:   5 000€

2. místo:   4 000

3. místo:   2 500

4. místo:   1 500

5. místo:   1 000

 

Skupiny: 

1. Místo:   2 500€

2. místo:   2 000

3. místo:   1 250

4. místo:      750

5. místo:      500

 

Volný/Free

Vypsané třídy na pluginu: Old WRC, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RGT, GrpA, GrpB, Grp2, Grp4

Počet etap: 1-2

Startovné: 100-500 €

Bodování: nebude bodováno

 

Odměny za umístění

V závodech budou vypsány odměny za umístění v každém závodě v každé skupině a to prvních pět nejrychlejších jezdců ve skupinách i celkově v závodě.

Celkově i ve skupině:

1. místo:   2 000€

2. místo:   1 500

3. místo:   1 000

4. místo:      750

5. místo:      500

 

Závody

Každý závod bude součástí některého z mistrovství (výjimku tvoří volné závody, ve kterých se nepojede o žádné body, ale pouze o odměny). Každý jezdec se může zúčastnit kteréhokoliv závodu, ovšem pouze jednoho ve stejném termínu. Pokud se jezdec přihlásí do více závodů, které se konají ve stejný termín, bude z obou vyškrtnut, pokud nezažádá o vyškrtnutí z konkrétního závodu před uzávěrkou registrací prostřednictvím e-mailu nebo facebooku.

 

Registrace do závodu:

Jezdec provede registraci na webu RBR Czech, musí však být registrován do RBR Planet, mít potvrzenou licenci a zakoupené nebo pronajaté vozidlo na daný závod. Jezdec, který nedodrží jedno či více podmínek nebude připuštěn ke startu v závodě. Při neodstartování se startovné nevrací!

 

Časové rozvrhnutí závodu:

Založení závodu - začátek registrace (web pluginu): zhruba týden před startem

Ukončení registrace (web pluginu): 6 hodin před startem (středa 18.00)

Start závodu (web pluginu): čtvrtek 0.00

Cíl závodu (web pluginu): následující týden v úterý v 23.59

 

Finanční systém

Po registraci jezdec obdrží 200 000 €. Tuto částku může dál rozšiřovat nebo utrácet. Každý měsíc, pokud se jezdec pravidelně přihlašuje na web RBR Planet získává 1 500 €, tato částka se bere jako příjem ze zaměstnání.

 

Jednání se sponzorem

Každý jezdec může jednou za sezónu jednat se sponzorem. Jezdec vyplní formulář k jednání se sponzorem a následně dostane dle odpovědí uvedených ve formuláři sponzorský příspěvek.

 

Koupě vozu

Jezdec si může pořídit vlastní vůz po přihlášení na webu RBR Planet v sekci Koupit auto za cenu uvedenou v ceníku vozů. Mimo to, tam taky nalezne skupinu, do které daný vůz patří, dále počet prodaných auto, maximum aut k prodeji a cenu pronájmu. Pokud se rozhodne uvedený vůz koupit klikne v kolonce akce na tlačítko koupit. Zakoupený vůz může jezdec později prodat za ¾ pořizovací ceny. Takto může učinit v sekci Moje auta.

Pronájem vozu

Jezdec si může od některého z týmu, případně jezdců pronajmout vůz v sekci Pronajmout si auto. Vybere si šampionát nebo pohár a v něm následně soutěž a zobrazí se mu seznam možných vozů k pronájmu a podrobnosti k nim včetně ceny pronájmu za kilometr RZ. Pokud se rozhodne daný vůz pronajmout klikne na možnost Pronajmout. Při pronájmu neplatí jezdec za palivo a pneumatiky. Za zrušení pronájmu platí jezdec poplatek 500 € 

Jezdec dále může svůj vůz také nabídnout k pronájmu ostatním jezdcům. V sekci Moje auta vybere auto, které chce pronajmout a klikne na  Pronajmout za danou cenu a vybere buď celý šampionát případně pohár nebo jednotlivé závody, na které chce vůz nabídnou k pronájmu. Cena pronájmu je pevně dané ceníkem pronájmu. Poplatek za nabídnutí vozu k pronájmu nebo jakoukoliv úpravu pronájmu je 5 €.

Palivo

Cena paliva je jednotná pro všechny vozy. Cena je 6 €/1 l paliva. Každá skupina vozů má ale jinou spotřebu paliva. Tabulka se spotřebou vozů se nachází při koupi vozu v sekci Koupit auto. U Vámi již zakoupených aut nalezne spotřebu v sekci Moje auta. Spotřeba se počítá dle délky závodu, kterou naleznete na webu RBR Planet v sekci Kalendář a na stránkách jednotlivých závodů.

Doprava na místo konání

Jezdec platí za převoz závodního vozu ze sídla (jezdce nebo týmu) do místa konání soutěže. Vzdálenost je vypočítávána dle map Google (nejvýhodnější trasa). Cena paliva: 1,3 €/litr. Spotřeba je
7 l/100 km.

Pneumatiky

Jedna sada pneumatik stojí 300 € a počítá se na jednu etapu. Sada na asfalt (slicky, přechodný asfalt a mokré na asfalt). Sada na šotolinu (suchá šotolina, šotolinová intermedia a mokrá šotolina) A sada na sníh (sníh).

Ubytování

Ubytování stojí 200 € za jednu soutěž.

Startovné

Každé mistrovství má určené stejné startovné pro všechny jeho závody, výjimku mohou tvořit závody, které se započítávají do více mistrovství zároveň. V takovém případě platí startovné šampionátu, který má vyšší startovné.

Startovné jednotlivých mistrovství naleznete v pravidlech v bodě Mistrovství a poháry případně na webu RBR Planet v sekci kalendář. Startovné platí všichni jezdci, kteří se objeví na seznamu převzatých posádek.

Pokud jezdci dochází peníze a hrozí, že by se po soutěži dostal do mínusu nebude mu umožněn start do soutěže. 

Oprava vozu po havárii

Po každé soutěži, kterou nedokončíte musíte nechat svůj vůz opravit. Za opravu vozu kategorie RC1, RC2-S2000,R5, RGT, RC3, OLD WRC, GrpB a GrpA jezdec platí 1 000 €. Za opravu vozu kategorie RC4, RC5, Grp4, Grp2 a RC2-N4,R4 jezdec platí 500 €. Pokud jezdec havaruje v obou etapách platí opravu jen jednou. 

 

Média

Jedná se o zasílání fotografií, videí a tiskových zpráv ze soutěží.

 

1. Fotografie může jezdec po závodě zaslat na e-mail rbr-planet@seznam.cz, jezdec zadá jako předmět FOTO a do samotného emailu napíše své jméno a název soutěže, ze které fotografie jsou. Fotografie musí být ve formátu JPG a počet fotografií na jeden závod je omezen na maximálně 5 fotografií. Zveřejněny budou pouze fotografie se správným plates, fotografie bez plates nebo s některým ze starších ročníků nebude zveřejněna a jezdec neobdrží odměnu. Výše odměny je 1000 €.

 

 2. Tiskové zprávy posílají jezdci na e-mail rbr-planet@seznam.cz jako předmět uvedou TISKOVKA a do samotného emailu napíší své jméno a název soutěže, ke které tisková zpráva patří. Tisková zpráva musí být ve formátu PDF. Odměna za tiskovou zprávu je 700 € (povoleny maximálně 2 tiskové zprávy za 1 soutěž – před/po)

 

3. V případě videí jezdec využije svého videokanálu na Youtube.com a název videa jezdec odvodí od následujícího vzorce: TYP VIDEA (co video obsahuje – ONBOARD, REVIEW nebo CRASH/ACTION) – PRIJMENI Jmeno – Soutěž – číslo RZ. Odkaz poté odešle na e-mail rbr-planet@seznam.cz jako předmět uvedou VIDEO

 Odměna za 1 onboard (musí obsahovat start i cíl RZ) je 350 € (maximální počet proplatitelných onboardů – 3), odměna za záběr na havárii nebo krizovou situaci je 400 € (maximální počet proplatitelných záběrů – 3), odměna za kompilaci (video musí být delší než 1 minuta) ze soutěže je 500 €.

Opět zde musí být aktuální plates jinak nebudou záběry zveřejněny a jezdec neobdrží odměnu.

 

Stav finančního konta na konci sezóny se přenáší do sezóny následující!

 

Odměny pro vítěze

Díky společnosti DaCorsa Simracing a PVmodel se budou na konci roku udělovat ceny vítězům jednotlivých mistrovství. Vítězové (české a slovenské národnosti) ERC, ERC2, ERC3, ERC Historic, MČR, RSS a P2+ získají na konci roku hodnotnou cenu.

 

Protesty

Každý registrovaný jezdec má právo podat protest:

a) proti penalizaci, kterou obdržel - jezdec napíše na e-mail rbr-planet@seznam.cz, do předmětu je povinen napsat PROTEST PROTI PENALIZACI a do samotného e-mailu napsat své jméno, číslo RZ, na které k dané situaci došlo, může přidat i popis a místo a nahrát replay z dané RZ na web pluginu. Musí však takto učinit nejpozději do 24 hodin od konce závodu, na kterém k dané situaci došlo. Protest není zpoplatněn.

 

b) proti jinému jezdci, který na závodě startoval - jezdec napíše na e-mail rbr-planet@seznam.cz, do předmětu je povinen napsat PROTEST PROTI JEZDCI a do samotného e-mailu napsat své jméno, jméno jezdce proti kterému podává protest a zdůvodnění daného protestu. Musí však takto učinit nejpozději do 24 hodin od konce závodu, na kterém k dané situaci došlo. Protest není zpoplatněn.

 

Resety

Každý jezdec má právo požádat o reset závodu, který nedokončil, posuzování níže:

Havárie na RZ - Reset se ZAMÍTÁ

Nenastoupil na RZ, Nedorazil do ČK - Reset se SCHVALUJE (jezdce klasicky pošle žádost o reset na pluginu)

 

Pořadatel má právo si vyžádat replay až do 14 dní po skončení závodu bez udání důvodu.

 

Startovní čísla

Každý jezdec po registraci získá své startovní číslo, které se již nebude měnit.

 

Reklamy pořadatele na voze

Žádáme všechny jezdce aby na svůj vůz umístili na přední dveře na stranu jezdce i spolujezdce tabulku se startovním číslem a reklamami pořadatele. Najdete je na facebooku RBR Planet.

 

Kontakt

E-MAIL

WEB

FACEBOOK

 

Pořadatelé

Maxim Kahánek

Vladimír Skoupil

Vojtěch Valenta

Pavel Králíček

Petr Gřunděl

Tomáš Kratina